YARARLANILAN KAYNAKLAR

  AKSEL, Mâlik, Sanat ve Folklor
  ARKAN, Özdemir (Kaptan), Beyoğlu, Kısa Geçmişi
  AYVERDİ, Ekrem Hakkı, İstanbul Mahalleleri
  BANOĞLU, Niyazi Ahmet, Tarih ve Efsaneleriyle İstanbul
  BAYRI, Mehmet Halit,Halk Âdetleri ve İnanmaları
      --, İstanbul Folkloru 
  BEYATLI, Yahyâ Kemâl, Kendi Gök Kubbemiz
  ÇALIKOĞLU, M. Asım, Sümbülefendi – Merkezefendi Hayatı, Hüviyeti
  Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi
  ELGÖTZ, Herman, İstanbul Şehri’nin Umûmi Plânı
  ERGEN, Dr. Arif, İstanbul Şehri’nin Kuruluşu
  EVLİYA ÇELEBİ, Seyahatnâmesi
  Fâtih Câmileri ve Diğer Târihî Eserler, TDV  Fâtih Şûbesi, 1991
  GÖLPINARLI, Abdülbâki, Melâmilik ve Melâmiler
  JOSEPHUS, Grelot, İstanbul Seyahatnâmesi
  HOCAOĞLU, Mehmet, İstanbul’un Sahâbe Kabirleri, Kuşatmaları, Ziyaret Yerleri
  İslâm Ansiklopedisi
  İstanbul Ansiklopedisi
  KALAYCIOĞLU, R. Türk Mûsıkîsi Bestekârlar Külliyatı
  KEBECİOĞLU, Nurettin Vasfi, Tarihte İstanbul Şehri
  KÖMÜRCİYAN, Eremya Çelebi, XVII. Asırda İstanbul
  Meydan Larousse, Büyük Lûgat ve Ansiklopedi
  ÖZIŞIK, Edip, Mûsıkî San’atı
  ÖZTUNA, Yılmaz, Büyük Türk Mûsıkîsi Ansiklopedisi
  PARDOE, Miss. Julia, 18. Yüzyılda İstanbul
  SEVENGİL, Refik Halit, İstanbul Nasıl Eğleniyordu?
  Süleyman Faik Efendi Mecmuası
  TANIŞIK, İ. Hakkı, İstanbul Çeşmeleri, 1.Cilt İst. Ciheti
  TARCAN, Halûk, Ön-Türk Tarihi
  Tıflî, Hançerli Hanım Hikâyesi
  Tercüman Gazetesi, Evliyalar Ansiklopedisi
  T. Turing ve Otomobil Kurumu, Belleten 953, Sayı. 135
  ÜNVER, A. Süheyl, İstanbul’da Sahabe Kabirleri
  --, İstanbul’un Mutlu Askerleri ve Şehit Olanlar
  YÜKSEL, İ. Aydın, Osmanlı Mimarisi

No comments:

Post a Comment