1980

1980
Ve seksenli yoldayız
Bir sağda bir soldayız
Bütün vatan  kaynıyor
Yine İstanbul’dayız
Gençler bir bir ölüyor
Fidanlar sökülüyor
Sağcı-solcu hepsi bir
Toprağa gömülüyor
İnsanlar birbirine
Kuşkuyla bakıyorlar
Zarar görürüm diye
Selâmsız kaçıyorlar
Şimdi hep hayâl oldu
Güzelim günlerimiz
Kayboldu cânım yıllar
Boş kaldı ellerimiz
Şimdi para-pul iman
Köşe dönmek gayedir
Erdemi tanımayan
Arsızlık sermayedir.
İstanbul’un nüfusu
On milyonu aşmıştır
Şehir çoktan dolarak
Bardağından taşmıştır
Denizi deniz değil
Sokağı temiz değil
Bu garip şehir artık
Bizim sitemiz değil.
Sebep olanlar ancak
       Lânetle anılacak…

No comments:

Post a Comment